Mozgóõrségre vonatkozó rendelet (kivonat)


2. számú melléklet az 5/2006. (II. 7.) EüM rendelethez
Rendezvények egészségügyi biztosításának formái, szintjei és módja

...

1.2. Az egészségügyi ellátás gyalogõrséggel csak épületben vagy kis területre korlátozott szabadtéren szervezett rendezvényen biztosítható, amennyiben a rendezvényen résztvevõk száma 500-1000 fõ között van, kivéve a 2.6.1. alpont szerinti esetet. Ezen létszám feletti résztvevõ esetén mozgóõrség biztosítása szükséges.
1.3. Az ellátást mentõápoló, mentõtiszt, (mentõ)orvos, oxyológus szakorvos, vagy ezek közül több személy együttesen végzi.
1.4. A rendezvény helyszínén biztosítani kell betegvizsgálatra alkalmas (állandó vagy ideiglenes) helyiséget fektetési lehetõséggel. Gondoskodni kell vezetékes vagy vezeték nélküli hírközlõ eszközrõl, továbbá a szakelsõsegély biztosításához szükséges felszerelésrõl, amelynek összetételét az OMSZ szakmai útmutatóban határozza meg.

...

2.6.1. Kisebb létszámú (1000 fõ alatti) rendezvény esetén mozgóõrség akkor szükséges, ha a rendezvényt kifejezetten betegek vagy idõskorúak számára szervezik, illetve külön jogszabály a (sport)esemény jellegére tekintettel azt kötelezõen elõírja.

A teljes rendelet


Főoldalakut dializisakut plasmapheresisBetegszallitasVesebeteg nyaralasdeutschenglish